Copyright 2020 - Custom text here

Om meg

 Til daglig jobber jeg som ingeniør, men har i mange år interessert meg for hva som foregår på menneskets mentale plan.

 Jeg er sivilingeniør, har bachelorgrad i helsepsykologi, master i NLP og er utdannet som personlig trener på Idrettshøyskolen.
Jeg er mor til to voksne barn.

Denne websiden vil ta opp forskjellige psykologiske temaer. Målet mitt er å formidle disse på en for alle forståelig måte. Artiklene baserer seg både på vitenskapelig forskning og på det livets skole har lært meg. Jeg håper at jeg greier å vekke nysgjerrigheten for menneskers væremåte og at jeg kan bidra med en eller annen interessant tanke eller til og med en aha opplevelse.  

 

 

 

 

 

 

 

f t g m