Copyright 2018 - Custom text here

Kristin Neff, professor ved University of Texas (Austin), står sentralt i forskningen rundt dette emne. Hun sier etter min mening mye klokt i denne boken.
Mange mennesker må føle seg spesielt for å føle seg vellykket. Det å være gjennomsnittlig er nesten en fornærmelse. Men hvor mange kan egentlig være bedre enn gjennomsnittet?
Rent matematisk so vil ca 2/3 være gjennomsnittlig, og kun 1/6 vil være bedre enn gjennomsnittet (resten vil ligge under gjennomsnittet).
Vi krever ofte mye av oss selv, godt nok er for mange et hårete mål. Og når vi ikke innfrir våre forventinger, so dømmer vi oss selv hardt.
Vi snakker mye hardere med oss selv, enn vi snakker med våre venner eller barn. Vi dømmer oss ofte veldig hart og er våre verste fiender
Selvmedfølelse består i følge K.Neff av 3 hovedelementer:
Være vennlig mot seg selv. Møte seg selv med forståelse istedenfor selvkritikk.
Vi er alle mennesker. Feil isolerer oss ikke. Det gjør oss til en del av et større fellesskap
Aktsomhet, aksepter det som skjer

Denne boken inneholder i mine øynene en enkel, men virkningsfull teknikk. Når våre tanker ikke stemmer overens med virkeligheten,
så har vi det ofte ikke helt bra med oss selv. Byron Katie ber oss å om å formulere våre negative tankene. Så stiller hun oss 4 enkle spørsmål:
  Er dette sant?
  Kan du helt sikkert vite at det er sant?
  Hva slags følelser har du når du har denne tanken?
  Hvordan kunne du ha det uten denne tanken?
og så oppfordrer hun oss til å snu den første negative tanken («jeg er sint…», «jeg er trist…» «han burde…») rundt på flere måter.
På denne måten får hun oss til å reflektere over tankene våre, og hjelper oss å finne nye muligheter å se på det som belaster oss.
Mer informasjon finnes her:
<a title="Katie Byrons hjemmeside" href="/Joomla/http://thework.com/sites/thework/norsk/">

f t g m