Copyright 2020 - Custom text here

 «Men» er et veldig kort ord, faktisk består det kun av tre bokstaver. Ofte legger vi ikke en gang merke til det, selv om vi bruker det hver dag. Dermed legger vi ikke merke til at dette ordet faktisk har makt. Mye mer enn de andre småordene som vi også bruker.

Ordet «men» binder sammen to setninger. I motsetning til «og» som gir begge setningene samme verdi, så vekter ordet «men» setning nummer to tyngre. Vi bruker det ofte når vi skal binde sammen et negativt og et positivt utsagn. Vi starter med noe positivt for så å innskrenke det med en gang. Eller enda verre, vi visker det positive helt bort ved hjelp av dette lille ordet. Del to av budskapet overskygger vanligvis det som ble sagt før ordet «men».

Som vi så for 2 uker siden, er det viktig at du lager egne affirmasjoner som ligger innenfor dine grenser for hva du kan akseptere. Formuler dine affirmasjoner selv! Du bør formulere på en måte at du kan tro på det. Bruker du affirmasjoner formulert av andre kan det hende at du faktisk avviser disse ubevisst.
Når du uttaler din affirmasjon, hvilken følelse får du? Ta deg tid for å kjenne etter. Kjennes det bra? Hvis ja, fortsett. Hvis det skurrer på noe vis, så tenk over det en gang til. Tror du at det er sant? Er det virkelig det du vil og ønsker deg?

 

Affirmasjoner tillegges effekten å gi bedre humør og øke vår selvtillit. En affirmasjon er en bevisst positiv formulert tanke som skal influere vår underbevissthet. Det hevdes at hvis man gjentar denne tanken regelmessig og ofte nok, så vil den hjelpe oss med å nå våre mål og ønsker.

Det finnes mange bøker og nettsteder hvor man kan finne ferdigskrevne affirmasjoner. De kan lyde noe sånn som

«Jeg er attraktiv og elskverdig»
«Jeg kommer til å ha stor suksess»
«Jeg lykkes med alt jeg foretar meg»

Lurer du på hva affirmasjoner er? Eller hvordan man lager en affirmasjon?

Denne og de 2 påfølgende artikler skal belyse dette emne. Jeg regner med at de fleste har hørt følgende: hvis man bare ønsker det man vil ha eller oppnå sterkt nok, så vil universet oppfylle ønskene våre.  Det finnes utallige bøker og artikler på internett rundt dette emnet. Jeg har problemer med å tro at universet vil hjelpe oss med ønskene våre. Men samtidig så er det en kjerne av sannhet i det.

Vi trenger nok ikke å gå så langt som til universet for å få hjelp til å få ønskene våre oppfylt. Vi får heller gå den andre veien og se i oss selv. Rollen underbevisstheten vår spiller.

 

Kanskje du har sett tegningen på internett med en ring der det står komfortsone. Utenfor står det «where the magic happens». Hva er en egentlig en komfortsone? Og hva menes med magi? 

"A water bearer in China had two large pots, each hung on the ends of a pole which he carried across his neck. One of the pots had a crack in it, while the other pot was perfect and always delivered a full portion of water. At the end of the long walk from the stream to the house, the cracked pot arrived only half full. For a full two years this went on daily, with the bearer delivering only one and a half pots full of water to his house.

f t g m